Korisni linkovi 

 Spisak uglednih organizacija koje se bave matičnim ćelijama

 • Univerzitet Duke

  Američki Duke University je među organizacijama s najvećim kliničkim studijama, a i povezan je s najuspješnijim liječenjima.

 • Međunarodno društvo za istraživanje matičnih ćelija

  Organizacija ISSCR ili međunarodna udruga za proučavanje matičnih ćelija je vjerodostojna organizacija koja pruža mnoge odgovore i koja je  razjasnila niz činjenica.

 • Klinika trials.org

  Uslugu omogućuje američki National Institutes of Health, a olakšava traženje trenutno aktivnih kliničkih studija. Klikom na ovaj link ćete dobiti bolji osjećaj stvarnoj veličini grane, a možete pročitati detalje o rezultatima pojedinih kliničkih ispitivanja.

 • Nacionalna zaklada matičnih ćelija Australije

  Australijska organizacija koja brine o podacima pacijenata, a zastupa naučnike i liječenje.