Vrijednost matičnih ćelija i njihova uloga u regenerativnoj medicini

scientist

Regenerativna medicina nastavlja svoj napredak u otkrivanju tretiranja oboljenja, te omogućavanju zdravog funkcionisanja tkiva i organa. Vjerovatno najinteresantnije u regenerativnoj medicini jeste potencijal da u potpunosti promijeni pristup donacije organa. U velikim terapijama i tretmanima pronalazimo regenerativnu medicinu, te ona svoj značaj prepoznaje u ćelijskim terapijama, genskoj terapiji, u terapiji baziranoj na ćelijskim komponentama, u tkivnom inžinjeringu, u otkrivanju lijekova i testiranju njihove toksičnosti, u ćelijskom reprogramiranju, u modeliranju bolesti, te u Bio bankama.     Naučnici širom svijeta svakodnevno podupiru istraživanje matičnih ćelija koje omogućava što bolje razumijevanje ljudskog tijela i načina kako se pristupa medicini.   Postoji nekolik ...

Pročitaj više

Lijećenje autoimunih oboljenja matičnim ćelijama

Zašto kod imunih oboljenja imuni sistem napada vitalne ćelije, tkiva i organe? Na ovo pitanje nauka još nije uspjela dati odgovor. Ono što je zajedničko kod svih autoimunih oboljenja jeste da neki ili svi tipovi ćelija imunog sistema napadaju sopstveni organizam. U zdravoj osobi, imuni sistem prepoznaje strana tijela, parazite, bakterije i viruse i aktivira razne odbranbene imune ćelije koje napadaju i odstranjuju to strano tijelo.     Da bi ovaj proces bio uspješan i efikasan, imuni sistem mora biti u stanju da razlikuje ćelije svoga tijela od stranih i invazivnih organizama. Problemi nastaju kada imuni sistem prepozna ćelije, proteine ili bilo koji dio sopstvenog tijela kao strani ili invazivni organizam. Ovo uzrokuje uništenje ćelija i tkiva, što rezultira hroničnim upalama ko ...

Pročitaj više

Matične ćelije istakle potencijal da obnove plodnost poslije kemoterapija!

Ovarian Anatomy

Terapija matičnim ćelijama, testirana na miševima, se pokazala obećavajućom u obnavljanju plodnosti kod žena koje su prošle tretman kemoterapije.   Istraživači iz Mansoura medicinske škole u Egiptu i Georgia medicinske škole u Augusti su pokazali da mezenhimalne matične ćelije iz ljudske koštane srži, direktno injektirane u jajnike miša, su u mogućnosti da repariraju štete nastale na reproduktivnom tkivu, te povrate fertilnost.   Ovaj rad je uspješno prezentovan na 71 – om godišnjem mitingu Američkog udruženja reproduktivne medicine ( ASRM ) u Baltimoru.         Ukoliko se ovaj eksperimentalni tretman  može približiti ženama koje su izgubile funkciju jajnika usljed kemoterapije, svakako če značiti veliki napredak. Povratak hormonske proizvodnje jajnika, razvoj ...

Pročitaj više

Američki naučnici uspjevaju u liječenju mrežnjače koristeći matične ćelije!

  Naučnici u Americi vjeruju da matične ćelije iz mliječnog zuba jednoga dana mogu popraviti oštećenje rožnjače. Inače, ovaj problem sa kojim se suočava na milione ljudi širom svijeta, je u posljednje vrijeme postao znatno interesantna tema u regenerativnoj medicini.   ” Ono što je obećavajuće je da prilikom tretmana se koriste matične ćelije pacijenta, tako da nema potrebe za transplatacijom i samim tim se smanjuje rizik od odbacivanja i dovodi do sigurnije terapije. ”, rekao je James Funderburgh. Rožnjača je najudaljeniji dio oka , te je važno tkivo koje štiti oko i prenosi svjetlost i fokus na mrežnjaču. Oštećenje rožnjače može prouzrokovati trenutno gubljenje vida i može se jedino liječiti transplatacijom donora. Američki naučnici na Univerzitetu u Pittsburgu pron ...

Pročitaj više

Izuzetno dostignuće kompanije BioEden – Mliječni zub u liječenju dijabetesa

bg_happyfeet

Još jedna titula prvijenca za kompaniju BioEden, vodeću banku matičnih ćelija iz mliječnog zubića Kada je četvrti član porodice obolio od Dijabetesa melitusa, niko nije ni predpostavljao da se lijek krije u zubu! BioEden, specijalizovana banka za pohranjivanje matičnih ćelija iz mlječnih zuba, znala je kako da bezbolno i nekompromitovano izoluje matične ćelije koje kriju ogromne potencijale za liječenja različitih oboljenja.   Terapija matičnim ćelijama nije novina i doktori imaju velika očekivanja kad je u pitanju regenerativna medicina. The Harris Reviev predviđa da će u budućnosti jednoj od tri osobe u životu biti potrebna terapija matičnim ćelijama. Sa novim otkrićima primjene matičnih ćelija, neohodno je i iznalaženje njihovih alternativnih izvora.Tako su 2000 godine matične ćeli ...

Pročitaj više