Lijećenje autoimunih oboljenja matičnim ćelijama

Zašto kod imunih oboljenja imuni sistem napada vitalne ćelije, tkiva i organe?


Na ovo pitanje nauka još nije uspjela dati odgovor. Ono što je zajedničko kod svih autoimunih oboljenja jeste da neki ili svi tipovi ćelija imunog sistema napadaju sopstveni organizam. U zdravoj osobi, imuni sistem prepoznaje strana tijela, parazite, bakterije i viruse i aktivira razne odbranbene imune ćelije koje napadaju i odstranjuju to strano tijelo.

 

images

 

Da bi ovaj proces bio uspješan i efikasan, imuni sistem mora biti u stanju da razlikuje ćelije svoga tijela od stranih i invazivnih organizama. Problemi nastaju kada imuni sistem prepozna ćelije, proteine ili bilo koji dio sopstvenog tijela kao strani ili invazivni organizam. Ovo uzrokuje uništenje ćelija i tkiva, što rezultira hroničnim upalama koje su česta pojava kod autoimunih oboljenja. Primjer autoimunog sistema je uništavanje beta ćelija koje proizvode inzulin u gušterači ili oštećenje na crijevima što uzrokuje celijačnu bolest.

 

shutterstock89144551

 

Sve je veći broj naučnih radova koji dokazuju da terapije matičnim ćelijama mogu izliječiti pa čak i povratiti oštećenja načinjena autoimunim bolestima. Terapije koje se inače koriste u lijećenju autoimunih oboljenja su lijekovi koji suzbijaju čitav imuni sistem i samim tim pacijent postaje podložan novim infekcijama i bolestima. Leukociti ili bijela krvna zrnca satavni su dio našeg imunog sistema i pomažu u borbi protiv infekcija i mikroorganizama. Leukociti se dobijaju iz hematopoetskih matičnih ćelija u koštanoj srži.

Naučnici svakodnevno rade na istraživanju terapija matičnih ćelija i rješavanju ovih problema, te su otkrili da otklanjanjem neispravnih imunih ćelija i ubacivanjem zdravih matičnih ćelija, nakon nekog vremena, dolazi do njihovog specijaliziranja u imune ćelije. Ovi rezultati nisu samo potkrijepljeni teoretskom analizom već i pravim kliničkim testovima.

U jednom kliničkom testu, 7 pacijenata sa lupusom (bolest koja napada mišiće, kožu, bubrege i mozak) primili su terapiju matičnim ćelijama. Nakon što su matične ćelije pohranjene, svaki pacijent je dobio lijek ili radijacijsku terapiju radi uništenja već postojećih oštećenih imunih ćelija. Nakon toga, pohranjene matične ćelije ubačene su u pacijente kroz transfuzije krvi, nakon čega su migrirale u koštanu srž gdje je započeta ponovna produkcija imunih ćelija. Rezultati su pokazali da su se njihovi imuni sistemi oporavili i da su radili normalno. Čak do tri godine poslije tretmana nije bilo potrebe za bilo kakvim lijekovima za lupus.

 

Lupus disease-definition-causes-symptoms

 

Ovo su samo neki primjeri primjene matičnih ćelija u borbi protiv autoimunih ćelija, te se svakodnevno radi na novim istraživanjima primjene ovakve teraprije.

SHARE

Comments are closed.