Šta su matične ćelije 

  Znate li kako se ponašaju i kako je utjecaj koji imaju na zdravlje?  

Matične ćelije su osnovne ćelije ljudskog tijela. Njihov je zadatak graditi i razvijati naš organizam,  njihov je zadatak graditi i razvijati naš organizam, te oporavak i regeneracija istog tokom cijelog života, što ih čini izuzetno korisnim za liječenje.

Matične ćelije imaju funkciju da se brinu o nesmetanom funkcionisanju organizma i služe kao  zamjene "umornih i oštećenih ćelija". U tankom crijevu, ćelije crijevne sluznice se zamijene  svakih  3 do 7 dana, dok se crvene krvne ćelije se obnavljaju svakih 120 dana.

Ako matične ćelije više ne obavljaju svoje funkcije, to se percipira kao bolest ili poremećaj u funkcioniranju organizma.

Više informacija o matičnim ćelijama

o_maticnih_celicah_01Matične ćelije  predstavljaju okosnicu naučnog intresovanja. S vremenom su postale sve veći predmet interesovanja medincinskih strućnjaka, koji za cilj imaju da primjenu matičnih ćelija uvedu u medicinu kao vid terapije za regeneraciju ljudskog tkiva. Matične ćelije su specijalizovane ćelije koje imaju sposobnost replikacije i transformacije u niz različitih tipova ćelija tkiva i organa. Terapija matičnim ćelijama uključuje izlaganje ćelijama uvećavanju, zamjeni ili inicijaciji produkcije esencijalnih molekula ili matriksa ćelija koje nedostaju ili koje su oštećene usljed bolesti, starosti ili neke traume. Trenutno, najčešći oblici terapije obuhvataju transfuziju krvi i trombocita i transplantaciju koštane srži. 

 

Transplantacija koštane srži je dobro utemeljen medicinski postupak uspješno korišten u liječenju različitih oblika kancera i drugih ozbiljnijih bolesti. Ovo je bio pionirski rad u centru za istraživanje karcinoma Fred Hutchinson 50 –ih i tokom 70- ih godina, koji je svom predvodniku E. Donnal Thomas- u 1990. godine donio Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu. Prema svjetskom registru za transplataciju koštane srži u svijetu je u 2002. godini obavljeno preko 45. 000 transplantacija koštane srži ili drugih hematopoetskih (krvnih) transplantata matičnih ćelija. 

 

o_maticnih_celicah_02

To je mnoge istraživaće ubjedilo da vjeruju da matične ćelije imaju ogroman potencijal  liječenju bolesti koje se danas još ne tretiraju istim. Istraživači su istakli napredak u razvoju novih terapija korišćenjem matičnih ćelija za liječenje karcinoma, neuroloških, imunoloških, genetskih, srčanih, oboljenja pankreasa, jetre i degenerativnih oboljenja. Uspjeh tekućih i terapija matičnim ćelijama koje su u razvoju zavisi od dostupnosti bogatog i obilnog izvora matičnih ćelija. Krv iz pupčane vrpce je izvor za jedan tip matičnih ćelija. Praksa prikupljanja krvi iz pupčanika je povećala informacije o potencijalnoj terapijskoj vrijednosti matičnih ćelija, a postala je i široko poznata i prihvaćena, počev od prve uspješne transplantacije krvi iz pupčanika 1988. godine.

 

Iako je krv iz pupčanika bogata hematopoetskim matičnim ćelijama, ona ne sadrži značajan broj mezenhimalnih matičnih ćelija (MSCs). MSCs su multipotentne ćelije, tj. ćelije koje imaju sposobnost da se razviju u različite ćelijske tipove kao odgovor na određeni signal iz okoline. Pokazalo se da se mogu diferencirati u ćelije kosti (osteoblaste), ćelije masnog tkiva ( adiopocite), ćelije jetre ( hepatocite) i ćelije hrskavice ( hondrocite), kao i mišićne ćelije ( miocite) i nervne ćelije ( neuroni ). To znači da one imaju ogroman potencijal za buduću terapijsku upotrebu.

Koja je prednost matičnih ćelija iz mliječnih zuba? 

Matične ćelije nađene u zubima su sposobne da liječe stanja kao što su:

 • Koža

  Presađivanje kože nakon opeklina ili rekonstruktivna kirurgija.

 • Masne stanice

  Za rekonstruktivnu hirurgiju.

 • Obnavljanje živaca

  U kičmenoj moždini, periferni živčani sistem i oštećenja mozga.

 • Zubi

  Popravak ili zamjena zuba.

U ogovarajućem okruženju mogu se formirati ljudski organi. 

 • Matične ćelije su posebne po tome što se mogu pretvoriti u druge tipove ćelija, što naglašava njihov veliki potencijal u medicini.

 • U odgovarajućim uvjetim, matićne ćelije mogu razviti tijela hrskavice, kosti i tkiva, što znaći da mogu biti u funkciji zamjenskih ćelija usljed ozljeda, nastale bolesti ili oštećenja tkiva. Pored navedenog, još jedna bitna funcija matičnih ćelija jeste poboljšanje imunološkog sistema.

 • Ukoliko mislite da je navedeno nemoguće, razuvjerit ćemo Vas ćinjenicom da dosadašnja medicinska dostignuća i istraživanja svjedoče da nauka donosi promjene i pomjera granice koje se čine nemogućim.

Činjenice o matičnim ćelijama

 • Terapija matičnim ćelijama nije novina

 • Žive ćelije se skladište već 50 godina ne gubeći na svojoj funkcionalnosti

 • Samo u 2006. godini sprovedeno je 50.000 transplantacija koštane srži korištenjem terapije matičnim ćelijama

 • The Harris Review (dr. Harris USA 2008.) predviđa da će jednoj od 3 osobe u toku života biti potrebna terapija matičnim ćelijama

 • Matične ćelije su bolje što su mlađe uzete i sačuvane

 • Dentalne matične ćelije su najbolji izvor ćelija

 • Dentalne matične ćelije se dobivaju nakon što mliječni zub ispadne prirodnim putem

 • Terapija matičnim ćelijama je široko priznata kao budućnost medicine

 Dentalne matične ćelije  

 Uzete su vrlo lako i bez ometanja. 

O stomatološkim ćelijama 

Terapija matičnim ćelijama u kojoj ne postoji rizik da se tijelo odbaci je jedna od najperspektivnijih metoda liječenja oboljenja i zaštite zdravlja budućih generacija. Dakle, trenutna zaliha zdravih ćelija je presudna.   Matične ćelije se nalaze u različitim dijelovima ljudskog tijela, osobito u koštanoj srži  i krvi iz pupkovine. Sada je dokazano da su i dječiji zubi  bogat izvor odraslih matičnih ćelija, kojima se može liječiti i izliječiti velik broj bolesti.
Zašto dentalne matične ćelije?
 • Vaše dijete će u periodu od približno 5 godina izgubiti 12 mliječnih zubića.

 • Ovaj vremenski period znači veću šansu za dobivanje održivih ćelija za skladištenje, a proces je potpuno neinvazivan. Banka BioEden je takođe imala uspjeha pri vađenju, testiranju i čuvanju odraslih umnjaka.

 • Ćelije zuba su prilagodljive i mogu se upotrijebiti recimo u liječenju srčanih bolesti i Alchajmera.

Koliko je jednostavno pohraniti dentalne matične ćelije?