Historija korištenja 

 Personalizirana regenerativne medicine općenito prihvaćen kao buduće medicinske nauke 

Budite svjesni da se neće još dugo vremena govoriti o matičnim ćelijama kao o ''nećemu novom'', te da mnoga lijećenja koja su u prošlosti smatrana kao "eksperimentalnim" danas masovno spašavaju živote pacijenata.

Matične ćelije, posebno koštane srži su se za transplantaciju, prvi put koristile u 1959. godine, kada je francuski liječnik Georges Mathé  proveo liječenje pet radnika nuklearne Institut Vinca, koji su pretrpjeli štetu na koštanoj srži zbog izloženosti radijaciji. Iako  prvi pokušaji nisu bili uspješni, dr Mathé  je imao poslije usješnu upotrebu matičnih ćelija za liječenje leukemije.

 

Inače, pionirima liječenja s matičnim ćelijama najčešće se smatra tima stručnjaka iz Fred Hutchinson Cancer Research Center u SAD-u, na čelu s dr. E. Donnall Thomas, koji su između pedesetih i sedamdesetih godina proveli brojna presađivanja koštane srži. Dr. Thomas E. Donnall je za ovaj izuzetan korak u području medicine nagrađen Nobelovom nagradom.

 

Sljedeći važan korak zabilježen je  1968. godine, kada je dr Robert A.  uspješno proveo transplantaciju matičnih ćelija po prvi put za bolest koja nije bila rak. Stoga je dokazano da se matične ćelije mogu upotrijebiti za liječenje raznih bolesti.

Historija matičnih ćelija 

  • Doktori Till i McCulloch dokazuju postojanje matičnih ćelija

  • Matične ćelije pronađene u krvi iz pupčanika

  • Matične ćelije pronađene u zubima

  • U SAD osnovan BioEden, prva banka dentalnih matičnih ćelija

  • BioEden dolazi u Evropu

  • BioEden se širi na Aziju, iste godine kada su hirurzi djetetu transplantirali novu traheju napravljenu od matičnih ćelija kako bi obnovili njegove disajne puteve

  • Matične ćelije iz zuba upotrebljene u terapiji kod čoveka

  • Bio Eden bilježi skladištenje preko 25 milijardi matičnih ćelija iz dječijih mliječnih zuba i aktivan je u 21 zemlji

  • BioEden uvodi opcije članstva kako bi osigurao da terapija matičnim ćelijama bude realnost koju sebi svi mogu priuštiti