Primjene u medicini 

  Personalizirana regenerativne medicine općenito prihvaćen kao buduće medicinske nauke - liječenje matičnim ćelijama je osnova ovog pristupa. 

 

Nema sumnje o tome da su matične ćelije jedna od glavnih tačaka na kojima će se graditi medicina u budućnosti. Nakon desetljeća uspješne primjene u liječenju različitih oboljenja i ozljeda, svake godine se ovom popisu pridružuju nova oboljenja i napredni oblici liječenja.   

Iako dentalne matične ćelije u medicini nisu korištene, naučnici snažno ističu svoju uvjerenost da će se ubrzo koristiti za liječenje raznih bolesti i ozljeda.

 

U nastavku smo Vam omogućili link na kojima se detaljnije možete informisati , te čiji sadržaj će Vam pomoći da shvatite koji tretmati i istraživanja se provode s matičnim ćelijama.

Istraživanje i matične  ćelije 

Nastavlja se napredak i uspjeh u liječenju s matičnim ćelijama što predstavlja jamstvo da će se matične ćelije u budućnosti sve više koristi za liječenje bolesti. Među njima su brojne bolesti i ozljede, koje se  smatraju neizlječivim. 

 

Ako želimo da tretman sa matičnim ćelijama bude uspješan, neophodne su ćelije koje su kompaktibilne s pacijentovim organizmom. Samo na taj način  se sprječava odbacivanje matičnih ćelija i komplikacije povezanih s njom.  Svakako je sigurnije i učinkovitije koristiti vlastite matične ćelije.

Medicina bodućnosti 

Personalizovana regenerativna medicina danas predstavlja ključ zdravlja. Terapija matičnim ćelijama je prvi put korišćena prije 50 godina, a danas se rutinski sprovodi kod pacijenata širom svijeta.   

 

Matične ćelije koje se nalaze u mliječnim zubićima se mogu razviti u druge tipove ćelija, što znači da mogu liječiti mnoga stanja i samim tim sačuvati i produžiti život.

 

Ove ćelije mogu da zamijene one koje su izgubljene ili oštećene prilikom povrede ili tokom bolesti. Uzgajane pod određenim uslovima, one mogu izgraditi organe, kosti, hrskavicu i tkivo. Matične ćelije također, imaju sposobnost da obnove imuni sistem.

Mnoge ideje o liječenju koje su za prethodne generacije bile naučna fantastika, sada su postale realnost i koriste se u dobre svrhe svakog dana.

 

Ovdje je napravljen mali izbor istraživanja koja koriste matične ćelije iz zuba i njihov potencijal za liječenje različitih poremećaja, kako bi Vam pružio bolje razumijevanje o značaju matičnih ćelija iz zuba. 

 

Zapamtite da se matične ćelije ne koriste samo za liječenje ozbiljnih oboljenja, već i za liječenje onih problema koji se javljaju usljed prirodnog procesa starenja i takođe u kozmetičkoj hirurgiji.

 

Sveobuhvatni pregled istraživanja vezanih  specifično za matične ćelije iz zuba možete preuzeti ovde: 

Terapija matičnim ćelijama: Činjenice i fikcija

Terapija matičnim ćelijama nije nova stvar. Već 50 godina se žive ćelije skladište na tako niskim temperaturama, da se dovode u stanje suspendovane animacije, uspješno zaustavljajući procese starenja. 

Ove ćelije se kasnije odmrzavaju bez gubitaka na funkcionalnosti. Korištene tehnike krioprezervacije bukvalno zaustavljaju proces starenja i čuvaju vitalne funkcionalne ćelije za buduću upotrebu. Samo jedan od primjera gdje je ovo uspjelo je 50 godina čuvana zamrznuta sperma pomoću koje je oplođena  sačuvana jajna ćelija stara 30 godina. 

 

Medicinski tretmani koji su nekada smatrani naučnom fantastikom sada su naučna činjenica:

 

 • Prvi IVF eksperiment

  koji je bio prihvaćen sa dosta cinizma, ove godine slavi 36. rođendan.  Danas, 2014., preko 5 miliona beba je na svijet došlo ovim putem.

 • Prva transplantacija ljudskog srca

  je sprovedena 1967. godine, a danas se svake godine uradi 3500 transplantacija srca i smatra se „standardnom procedurom“.

 • 50.000 transplantacija koštane srži

  Samo u 2006. godini sprovedeno je 50.000 transplantacija koštane srži korištenjem terapije matičnim ćelijama.

 • The Harris Review

  The Harris Review predviđa da će 1 od 3 osobe u toku života biti potrebna terapija matičnim ćelijama.