Vrijednost matičnih ćelija i njihova uloga u regenerativnoj medicini

scientist

Regenerativna medicina nastavlja svoj napredak u otkrivanju tretiranja oboljenja, te omogućavanju zdravog funkcionisanja tkiva i organa. Vjerovatno najinteresantnije u regenerativnoj medicini jeste potencijal da u potpunosti promijeni pristup donacije organa. U velikim terapijama i tretmanima pronalazimo regenerativnu medicinu, te ona svoj značaj prepoznaje u ćelijskim terapijama, genskoj terapiji, u terapiji baziranoj na ćelijskim komponentama, u tkivnom inžinjeringu, u otkrivanju lijekova i testiranju njihove toksičnosti, u ćelijskom reprogramiranju, u modeliranju bolesti, te u Bio bankama.

 

regenerative-medicine

 

Naučnici širom svijeta svakodnevno podupiru istraživanje matičnih ćelija koje omogućava što bolje razumijevanje ljudskog tijela i načina kako se pristupa medicini.

 

Postoji nekoliko načina kako se danas upotrebljavaju matične ćelije:

 

  • Da bi se istraživao normalan ljudski razvoj. Naučnici istražuju razvoj matičnih ćelija do tkiva i organa, te kako starenje utiče na njihovu funkciju i ulogu u različitim stanjima i oboljenjima. Bolje razumijevanje živih organizama dovodi do ranije detekcije bolesti, bolje dijagnoze, te mnogo efektivnijiih tretmana za bolesti i povrede.
  • Prilikom otkrića lijekova, odnosno u procesu gdje je identifikovan novi lijek za određeno oboljenje, u svrhu istraživanja novih lijekova koji mogu poboljšati progres oboljenja, te istražiti kako lijek može uticati na druge organe (npr. jetru ili bubrege) i različite osobe.

 

  • Za ćelijsku zamijenu. Naučnici istražuju kako da iskoriste matične ćelije da uzgoje tkivo koje, kada se transplantira, može zamijeniti tkivo koje je oštećeno oboljenjem, starenjem ili povredom. Na primjer, trnsplantacijom zdravog retinalnog pigmenta epitelijalih ćelija oka kako bi se zamijenile one izgubljene makularnom degeneracijom.
  • Za samo-obnavljanje. Naučnici također istražuju načine da stimulišu samoobnovu, ubacujući matične ćelije u ljudsko tijelo u svrhu generiranja zdrave ćelije kako bi se zaliječila oštećena tkiva ili preventiralo dalje oštećenje.

 

gd_1

 

Istraživanje matičnih ćelija doprinosi mnogo u medicinskim tretmanima i pristupima, ali naučnici imaju još mnogo da istraže o tome kako matične, te druge specijalizovane ćelije koje one generišu funkcionišu u tijelu, te njihov kapacitet u lijećenju.

Izvor: Closer look at stem cells

 

SHARE

Comments are closed.